ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ: SCO ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಭಾರತ!

ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿವಾದಿತ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ

Read more