ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ನಿಷೇಧ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ

Read more