ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ CM – 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ….

ಅಳೆದೂ ತೂಗಿ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮರು ಹಮಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆ ದಗುರುವಾರ ಪ್ರಮಾಣ

Read more