ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಿಂದೂ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು “: RSS ನಾಯಕ….

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಬಯಸಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಭೈಯಾಜಿ ಜೋಶಿ ಶನಿವಾರ

Read more