ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸುರಿಯದೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಜನತೆ….

ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸುರಿಯದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಕೋಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರೆದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತನೊಬ್ಬ

Read more

ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ನಗರಗಳು : ಅಗ್ಗದ ಜೀವಗಳು, ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು..

ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾದ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕೆಲವಂತೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವ

Read more