3 ಲಕ್ಷ ಕಾಪು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 490 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ!

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್.ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವೈಎಸ್ಆರ್‌ ಕಾಪು ನೆಸ್ತಮ್‌ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಾಪು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ

Read more