ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಂತೋಶ್ ಜಗಳ್ ಬಂದಿ – ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಕುಷ್ಠರೋಗ – ಮಾನ್ಪಡೆ ಕಿಡಿ

ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ಒಳಜಗಳದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂತೋಶ್ ಜಗಳ್ ಬಂದಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಷ್ಟರೋಗ ತಗುಲಿದೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ರೈತರ

Read more