ಜಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಡ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲಾ ಲಬೋ..ಲಬೋ…

ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಖಂಡಿತಾ ಮರೆತು ಹೋಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ‍್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು 2003ರ ಸಮಯ. ಆಗ ತಾನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಯೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ

Read more