ಸುಳ್ವಾಡಿ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ : ವಿಷ ತಿಂದವರಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟವರಿಗಿಲ್ಲ!

ಕಳೆದೇ ವರ್ಷ 2018 ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ 14 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದದ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ

Read more