ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಥಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಟಿ ಶೀಥಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶೀಥಲ್ ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ

Read more

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶೀಥಲ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?.

ಶನಿವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಪ್ರಬಲ

Read more