ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲ

ಮೈಸೂರು – ಬೆಂಗಳೂರು 160/- ರೂ ಇದ್ದ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ 185/- ರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ 200/- ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದ Indian National … Continue reading ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲ