ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್: ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಸೀದಿ ಉಳಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಡವಿದರೆ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ! ವಾಸ್ತವವೇನು?

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡವದೆ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡುವುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು

Read more
Verified by MonsterInsights