ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್..!

ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಎಂದರೇನು? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನಿಗೆ ಸಚಿವ ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿದ್ದು ಭಾರೀ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Read more