ಶೋಯಿಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂಧನ : ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಸುಶಾಂತ್ ಸಹೋದರಿ!

ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಜೈದ್ ವಿಲಾತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್‌ಸಿಬಿ) ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಹೋದರ ಶೋಯಿಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್

Read more
Verified by MonsterInsights