ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು..

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್ 1992 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ರಿಯೊ ಡಿ

Read more