“ಬಾಬಾ ಕಾ ಧಾಬಾ” ವೃದ್ಧ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ!

ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲ್ವಿಯಾ ನಗರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹ “ಬಾಬಾ ಕಾ ಧಾಬಾ” ಮಾಲೀಕ ಕಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗೌರವ್ ವಾಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Read more
Verified by MonsterInsights