ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು : ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಜನತೆ….

ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರಿನ ಮಂದಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩-೫೫ ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ‌ ಬಂದ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ದಿ‌ಗೆ ಭೂಮಿ ಕೆಲಕಾಲ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರುವ ನಿಗೂಢ ಸದ್ದಿಗೆ ಜನ ಭಯಬೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮದ್ದೂರು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ . ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋ ನಿಗೂಢ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

Leave a Reply