ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : ಪೋರ್ನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಪ್ಲೇಬಾಯ್‌ಗೆ ನೆಹರು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೆ?

1889 ನವೆಂಬರ್ 14 ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಸರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು (ನವೆಂಬರ್

Read more
Verified by MonsterInsights