ಮಹಿಷಾಸುರ ಯಾರು? ಮಹಿಷ ಮರ್ಧನ ಪುರಾಣದ ಹುನ್ನಾರವೇನು?

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಮಹಿಷ ದಸರಾ ನಡೆಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಷ ದಸರಾದ ಸಂಘಟಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಷ ದಸರಾದ

Read more
Verified by MonsterInsights