1990 ರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಖದೀಮರ ಬಂಧನ…

1990 ರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಖದೀಮರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ

Read more
Verified by MonsterInsights