26 ವರ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನಟಿ ಸಾಂಗ್ ಯೂ-ಜಂಗ್ ನಿಧನ…!

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್-ನಟಿ ರೂಪದರ್ಶಿ ಸಾಂಗ್ ಯೂ-ಜಂಗ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 26 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್

Read more
Verified by MonsterInsights