Fact Check: ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರಾ…?

ಉಗುರು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Read more