ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಸ್ಕಾಂನ ‘ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆ’ ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭ!

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬೆಸ್ಕಾಂ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯುತ್

Read more
Verified by MonsterInsights