ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಬದಲು ಬಳಸಿದ ಮುಖವಾಡಗಳ ಬಳಕೆ : ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ!

ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಬದಲು ಬಳಸಿದ ಮುಖವಾಡಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲ್ಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ

Read more
Verified by MonsterInsights