ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದ ಆರೋಪ : ‘ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ’ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್..!

ಹ್ಯಾಸ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ’ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದ ಆರೋಪ ಮೇಲೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತ್ರದಾರಿಗಳು

Read more
Verified by MonsterInsights