ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಯ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಚಿರು…!

ಸರ್ಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿ ಜೂನಿಯರ್ ಚಿರು ಸರ್ಜಾ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎನ್ನುವಂತೆ 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಚಿರುವನ್ನ ನೋಡಲು ಕರುನಾಡು ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

Read more
Verified by MonsterInsights