ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವ ಅಳಿಯನಿಗೂ ಗಲಾಟೆ : ಲ್ಯಾಗ್ ಮಂಜ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚದರಂಗದಾಟ ಮುಂದೆವರೆದಿದೆ. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಣ್ಣು ಅದ್ಯಾಕೋ

Read more
Verified by MonsterInsights