ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಆಫ್ಘನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಔಟ್!

ತಾಲಿಬಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನದ ನಂತರ ಅಫಘಾನ್ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ

Read more
Verified by MonsterInsights