Fact Check: ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದುಃಖಿತ ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ರವೇ?

ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2021 ರಂದು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹವೊಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 48 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾಂತ ಕುಮಾರ ದೀಯವದನಾ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ

Read more