ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಮಂತ್-ಶುಭಾ ಪೂಂಜಾ ಔಟ್ : ಮುಂದಿನ ವಾರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಗೌಡ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Read more
Verified by MonsterInsights