ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ : ತುಪ್ಪ ತಿಂದವರ್ಯಾರು? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದವರ್ಯಾರು?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚದುರಂಗದಾಟದ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

Read more