ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಹೆಸರಿನ ಎನ್‌ಜಿ-14 ಸಿಗ್ನಸ್ ಗಗನನೌಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ!

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಕ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿರುವ  ಎನ್‌ಜಿ-14 ಸಿಗ್ನಸ್ ಗಗನನೌಕೆಯನ್ನು ನಾಸಾದ ವಾಲಪ್ಸ್‌ ಫ್ಲೈಟ್‌ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಡ್ಡಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Read more

ಗಗನನೌಕೆಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಸಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಗಗನನೌಕೆಗೆ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತ

Read more