ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : ಪಾಕ್‌ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ‘ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರೆವು’ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೆ?

ಮಹಮದ್ ರಫಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾಶ್ಮಿರವನ್ನ‌ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರೆವು ಎಂಬ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು

Read more
Verified by MonsterInsights