FACT CHECK | ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆಗೆಂದು ರೂ 200 ಕೋಟಿ ನೀಡಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ 50 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ ಅದೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆಗೆಂದು 200 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು

Read more
Verified by MonsterInsights