ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಮಮ್ಮಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್…!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿಗಳ ಹೊಸ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಆ ಮಮ್ಮಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೀಲ್ ಒಡೆಯುವುದನ್ನ ನೋಡಲು ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈವೆಂಟ್‌ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು

Read more