‘ಸುಮಲತಾ ಅವರದ್ದು ನಟೋರಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್’ ಎಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ!

‘ಸುಮಲತಾ ಅವರದ್ದು ನಟೋರಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್’ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ದಳಪತಿಗಳು ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ನಡುವೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ವಾಕ್ಸಮರ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.

Read more
Verified by MonsterInsights