ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳರ ವಿಡಿಯೋ! ವಾಸ್ತವವೇನು ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯವವಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಪದೇ ಪದೇ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅಂಗಾಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೇ ರೀತಿ

Read more
Verified by MonsterInsights