ಚಿರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ : ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಚಿರು…

ಚಿರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಚಿರು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎನ್ನುವಂತೆ 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಚಿರುವನ್ನ ನೋಡಲು ಕರುನಾಡು ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು.

Read more
Verified by MonsterInsights