ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಎಂ : ‘ಬಂಡೆ’ ಪರ ನಲಪಾಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಫೈಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಎಂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ‘ಬಂಡೆ’ ಪರ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

Read more