ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಆದ ಮೋದಿ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡು : ಕಮಲಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು ಸಾಂಗ್!

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡೊಂದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋದಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವ, ಹೊಗಳುವ ಈ ಹಾಡು

Read more
Verified by MonsterInsights