ಕರುವಣ್ಣೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೂಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯ; ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಫೋರ್ಜರಿ!

ಕೇರಳದ ಇರಿಂಜಲಕುಡ ಬಳಿಯ ಕರುವಣ್ಣೂರ್ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2011ರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತಲೂ

Read more