ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತದ ಸಿರಿಶಾ ಬಾಂಡ್ಲಾ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!

ಭಾರತದ ಸಿರಿಶಾ ಬಾಂಡ್ಲಾ ಇಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಶಿರಿಶಾ ಬಾಂಡ್ಲಾ ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾತ್ರಿಕರಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ

Read more
Verified by MonsterInsights