ರಮೇಶ್ ಸಿಡಿ ಹಿಂದೆ ‘ಮಹಾನಾಯಕ’ : ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಿಡಿ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರಮೇಶ್ ಸಿಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ‘ಮಹಾನಾಯಕ’ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ

Read more
Verified by MonsterInsights