ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರೇ ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆಯ ಟಾರ್ಗೇಟ್ : ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ತಜ್ಞರು!

ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆಯು ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ

Read more
Verified by MonsterInsights