’40 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ಕೋವಿಡ್ -19 ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರೊಸರ್ವಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

6-17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕೋವಿಡ್ -19 ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

45-60 ವರ್ಷ (77.6 ಶೇಕಡಾ) 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು (76.7 ಶೇಕಡಾ) ಮತ್ತು 18-44 ವರ್ಷ (66.7 ಶೇಕಡಾ) ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿರೊ-ಹರಡುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎರಡು ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ (6-9 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 10-17 ವರ್ಷಗಳು) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

6-9 ವರ್ಷಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿರೊ-ಹರಡುವಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 57.2 ಮತ್ತು 10-17 ವರ್ಷಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು 61.6 ಶೇಕಡಾ ಇದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಡಿಮೆ ಸಿರೊ-ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೆರೋಸರ್ವಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿರೊ-ಹರಡುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *