ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಬ್ರಾ ತಿನ್ನುವ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್..!

ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಬ್ರಾ ತಿನ್ನುವ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ನಾಗರಹಾವು ನಾಗರಹಾವನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಗರಹಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳಂತಹ ಕಶೇರುಕಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾವನ್ನು 2010 ರಿಂದ ಐಯುಸಿಎನ್ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Verified by MonsterInsights