ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲ! ಮತ್ತೇನು

ಈಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಲಬೆರಕೆಯದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು, ಅಸಲಿ ಯಾವುದು? ನಕಲಿ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಲಬೆರಕೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗತಿ

Read more

Fact check: ಪಾವಗಡ ಪಡಿತರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿ! ಎಷ್ಟು ನಿಜ?

ಜಗವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಯ, ಬುದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರೋದಿಸುವ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ತಾ. ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ

Read more
Verified by MonsterInsights