ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : KYC ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ BSNL ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ ಅಸಲಿಯೋ? ನಕಲಿಯೋ?

ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನೆ ಜನರು ಮರೆಯುವಷ್ಟು ಅಂಚಿಗರ ಸರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ BSNL (ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

Read more
Verified by MonsterInsights