ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಗೆ 5,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಚ್ಚೇದನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ದುಬೈ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ!

ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಚೇದನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 550 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್‌ಗಳ (5,509 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಯುಎಇ (ಸಂಯ್ತುಕ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನ)ನ

Read more
Verified by MonsterInsights