ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ : ಫೋಟೋಗಳು ಫುಲ್ ವೈರಲ್!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಡುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ..? ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ

Read more
Verified by MonsterInsights